>שירותים
שירותים2020-01-05T09:18:51+00:00

מעגל יוצר

הצעת למידה עצמית, באמצעות תכנית לימוד מקוונת:

מערכת הלמידה המקוונת, שהיא מוקד האתר, מותאמת ללמידה באופן עצמי. הלמידה הנה בקצב אישי, בבחירת הנושאים, בהתאם לידע והניסיון של הלומד. הלומד יימצא בתכנית המקוונת תיאוריה, פרקטיקה ודוגמאות, מעולם היישום, שיאפשרו לו למידה פעילה.

למידה קונסטרוקטיביסטית-משותפת:

הלמידה הזו מאפשרת למידה אישית ולמידה עם קבוצת לומדים-עמיתים בעזרת מערכת הלמידה המקוונת.  למידה שיתופית מרחיבה את טווח הלמידה האישי גם מניסיונם ופרשנותם של עמיתים לתכנים הנלמדים.

למידה קונסטרוקטיביסטית-משותפת יכולה להיעשות, גם בהנחיית כותב תוכנית הלמידה, בתאום אתו.

מודל הלמידה המקוונת נוסתה באופן אמפירי ונמצאה יעילה ומועילה ללומדים.

הצעת תכנית השתלמות בהנחייתי:

“פתרון-בעיות, ממוקד, קצר מועד”

 מבוא:

ממיקוד בבעיות למיקוד בפתרונות;

כל אחד חווה’ במהלך חייו’ בעיה כלשהי . הבעיות, הם מצבים בחיים שאנחנו מצליחים, בדרך כלל, להתגבר עליהם. מה שמוגבל, הם פתרונות, במיוחד פתרונות רצויים. כאשר אנחנו ניצבים בפני סיטואציה מסוימת, ולא מצליחים למצוא לה פתרון, אנחנו ניצבים מול מחסום שנראה מעבר ליכולתנו להתגבר עליו. מה שנחוץ לנו זה פתרון יעיל כדי להגיע לתוצאה מועילה.

בגישת “פתרון בעיות, ממוקד, קצר מועד”  לא “מודאגים” בקשר לפתולוגיה, אלא מתמקדים בפתרון קשיים . כאשר אנחנו פוגשים בלקוח שמנסה להתגבר על קשייו, אנחנו מבקשים ממנו לעשות דברים, כמו שמבקשים מכל אחד אחר,  אך בהבדל אחד; אנחנו מבקשים להתחבר לתפיסת המציאות שלו, לעמדותיו בנוגע לקשייו ודרכיו לפתור אותם. בהתאם להערכת הנתונים אנחנו מנסים להתאים את ההתערבות כך שהלקוח יבחר בפתרון אלטרנטיבי שיביא לו את התוצאה הרצויה.

המשתתפים בהשתלמות, ילמדו את עקרונות ותפיסות הגישה, את טקטיקות ההתערבות ליצירת שינוי.

פרוט נושאי:

היבטים דידקטיים:

היסטוריה של טיפול מערכתי בטיפול משפחתי –מבני וגישת פתרון-בעיות, ממוקדת, קצרת מועד (גישה מערכתית-אסטרטגית).

 • שלבים בראיון
 • איסוף נתונים קונקרטיים
 • זיהוי קשיים והיווצרות בעיות
 • זיהוי והגדרת הפתרונות שננקטו,
 • הסכמים על מוקדי השינוי
 • הערכת הנתונים
 • הגדרת משימות
 • עבודת בית
 • פילוסופיות, תפיסות, דרכי חשיבה וביטויים המעשי בהתערבויות טיפוליות.

קונסטרוקטיביזם והבניית מציאות

חשיבה רציונלית ותפיסת המציאות

חשיבה דיאלקטית

חשיבה עמומה

פרקטיקה; עקרונות ההתערבות:

יצירת בסיס להתערבות:

 • יצירת קשר ראשוני
 • ראיון התחלתי ואיסוף נתונים אופרטיביים
 • הצגת הקשיים על ידי הפונה
 • זיהוי דפוסי ההתמודדות עם הקשיים
 • זיהוי הפתרונות הלא-מוצלחים
 • הצעת פתרון אלטרנטיבי how to write a critical analysis essay להשגת התוצאה שנקבעה
 • הצגת התהליך לפונה
 • תכנון ההתערבות
 • תפקיד המטפל ואחריותו:
 • המטפל היודע!?
 • המטפל בעמדה “אחת מטה” !?
 • אחריות הלקוח
 • אחריות הדדית, משימות (שיעורי בית) והערכתן
 • התערבויות:
 • פרדוקסים, איך הם יוצרים שינוי?
 • מטפורות והשפעה עקיפה.
 • טקטיקות התערבות
 • “עמדה אחת מטה”
 • ניהול כשל,
 • פרוש מחדש
 • התווית פתרון עקיפה
 • סיום הטיפול
 • הערכת התוצאות
 • תכנון המעקב
 • התנסויות, ודיון:

מהלך ההשתלמות:

ההשתלמות תלווה בהערכת התערבויות, מוצלחות ומקשות, שהמשתתפים יביאו לסדנא.

 • המשתתפים יגישו “התערבות טיפולית” אותה הם מעריכים מוצלחת.
 • בנוסף, המשתתפים יגישו “התערבות טיפולית” מרכבת, שהתקשו בפתרונה.

לקראת סיום תכנית ההשתלמות הלומדים יגישו “תכנית התערבות”,  מותאמת לגישה שנלמדה, להתערבויות שהוגשו בתחילת ההשתלמות.

הלמידה תהיה קונסטרוקטיביסטית-שיתופית;  למידה עצמית, למידה עם קבוצת עמיתים ועיבוד הנלמד עם המנחה. בסיום ההשתלמות הלומדים ידעו את עקרונות הגישה, ידעו לתכנן תכנית ההתערבות וליישמה.

משך ההשתלמות:

15 שעות; 5 פגישות X 3 ש’ כל פגישה. לחילופין: 3 פגישות X 5 שעות כל פגישה.

אפשרויות נבחרות:

הרצאות ופגישות מרוכזות, לנושאים מוגדרים (מתוך התוכנית הכללית), למספר שעות בהתאמה לצרכי המערכת המזמינה.

טיפול וייעוץ:

טיפול משפחתי; טיפול ביחידים, זוגות ומשפחות, בדגש על חיזוק היחסים והאחריות ההדדית.

פתרון בעיות, ממוקד, קצר מועד: המיקוד בזיהוי פתרונות אלטרנטיביים לניסיונות הלא-מוצלחים שננקטים על ידי הלקוח.

אחריותי, כמטפל לראות את היחיד או המערכת “מהחוץ פנימה”, לחשוף אותם לדברים שקיימים בהם  אך הם לא זיהו אותם קודם ולא הצליחו לבטא אותם.

בניית אסטרטגיה ארגונית, בדגש על הגורם האנושי, בגישה התוצאתית;  מכוונת פתרונות מותאמים לצרכי הארגון, ולתוצאות מיטביות.

 

בדבר פרטים נוספים צרו קשר.