Home2019-07-14T18:59:50+00:00

- Mental Research Institute

״The most important product is confusion״

Problem Solving Focused Brief Therapy

פתרון-בעיות, ממוקד קצר מועד, הנה גישה שפותחה במכון Mental Research Institute) M.R.I) , בפאלו אלטו שבקליפורניה. ג’יי היילי (אחד ממפתחי הגישה) מכנה אותה אסטרטגית משום שמדובר בגישה טיפולית שבה המטפל יוזם את מה שיקרה במהלך הטיפול ומתאים את ההתערבות הטיפולית לבעיה המוצגת של הפונים לטיפול.

בגישה זו המטפל נוטל אחריות, באשר ליצירת שינוי, על ידי השפעה ישירה על הדרך שבה מציג הבעיה נוהג להתמודד עם קשייו באופן כזה שהבעיות ממשיכות להתקיים ולהשתמר. המטרה היא לשנות את דרך ההתמודדות “הלא מוצלחת” לדרך אחרת שמביאה הצלחה ופתרון רצוי.

אתר זה מוגש למי שעוסקים במקצועות הטיפוליים ומעוניינים להעשיר את מאגר הדרכים להתערבות וליצירת שינוי.

בנוסף, האתר מזמין כל מי שסקרן להרחיב את ידיעותיו בנושאים של פתרון בעיות בחיים ואף לנסות וליישם את עקרונות הגישה לעזרה עצמית. הגישה המוצגת באתר הנה ידידותית , משתמשת בשפה טבעית להסביר את עקרונותיה ו”חותכת” פרופסיות שונות ומאפשרת תוצאות מועילות וממושכות בהתערבויות קצרות וממוקדות.

הלמידה של הגישה יכולה להיות, אישית או קבוצתית, באמצעות תכנית הלמידה המקוונת. האתר מביא הרבה מהניסיון והידע שצברתי ומהתובנות שרכשתי, מאז אמצע שנות השמונים, כאשר הייתי אצל מפתחי הגישה ומהם למדתי באופן ישיר ואישי.

אני מאמין שהחשיפה לתכני מערכת הלמידה המקוונת תעורר עניין ותוסיף לארגז הכלים האישי , דרכים יצירתיות ליישום ומימוש פתרונות לבעיות מגוונות בחיים.

רוצה לדעת עוד על גישת הטיפול? הירשם למערכת הלימוד

שירותים

מודל “פתרון בעיות ממוקד – קצר מועד” מאפשר להתאים את התהליך לאופי הבעיה ולהקשר שבו היא מתקיימת, פרטני, משפחתי, חברתי או אירגוני. המיקוד מכוון לדפוסי הפתרונות שהלקוח נוקט, בנוגע לקשייו, ללא הצלחה רצויה. התוצאה הסופית של ההתערבות מכוונת לגרום ללקוח לפעול אחרת בהקשר לקשייו ולהגיע לפתרון המיוחל.

טיפול וייעוץ

טיפול משפחתי; טיפול ביחידים, זוגות ומשפחות, בדגש על חיזוק היחסים והאחריות ההדדית. ייעוץ ארגוני – בניית אסטרטגיה ארגונית, בדגש על הגורם האנושי, בגישה התוצאתית.

למידה עצמית

מערכת הלמידה המקוונת, שהיא מוקד האתר, מותאמת ללמידה באופן עצמי. הלמידה הנה בקצב אישי, בבחירה של הנושאים בהתאם לידע והניסיון האישיים של הלומד.

למידה משותפת
השתלמות

המשתתפים בהשתלמות, ילמדו את עקרונות ותפיסות הגישה, את טקטיקות ההתערבות ליצירת שינוי.

הרצאות ופגישות
מרוכזות

לנושאים מוגדרים (מתוך התוכנית הכללית), למספר שעות בהתאמה לצרכי המערכת המזמינה.

לפרטים נוספים
צור קשר

!לא בהכרח משא כבד

טיפול יכול להיות חוויה

ד״ר יוסי סורוקה

בכל הנושאים, בהם עסקתי בעבודתי המקצועית, העניין העיקרי שלי היה באנשים. עניינה אותי מאד המורכבות בחיי היומיום, הקשיים שמתעוררים ומציאת דרכים לפתרון מספק. בשנות עבודתי הרבות (כ40 שנים, מאז 1972) הייתי בתפקידי טיפול וניהול, בשירותים מגוונים; הקמתי וניהלתי תחנה לטיפול משפחתי, בחסות האגף לרווחה בעיריית חיפה ובשיתוף אקדמי של בית-הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה; ניהלתי את ארגון ער”ן (עזרה ראשונה נפשית) בחיפה […]

המשך לקרוא